Prestige Thunder Rok's Long Step "Ganja"

Nord VV-15

Ru Uch

Se Uch

MH beskriven 1a på skott

Uppfödare: Darko Zivanovic Kennel Long Step

Ägare: Daniel Andersson