Fervens Fera Look It's Snorkfröken "Snorkan"

HD:

ED:

BPH: Godkänt med skott

Uppfödare: Jenny Stein, Kennel Fervens Fera

Ägare: Jenny Henriksson, Kennel Medaiza's